Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRIVATIZACIJI I NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Završetak privatizacije preduzeća u Srbiji do kraja naredne godine


Ministar privrede u Vladi Republike Srbije Saša Radulović izjavio je da će privatizacija preduzeća u Srbiji biti završena do kraja 2014. godine, kao i da će biti obavljena na legalan i legitiman način.

Radulović je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o privatizaciji i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koja je održana u Agenciji za privatizaciju, istakao da je do sada u sprovođenju privatizacionih postupaka bilo korupcije.

Ministar je objasnio da će ubuduće biti primenjivan fleksibilniji model privatizacije, s obzirom na to da će moći da se prodaje ceo kapital, ali i određeni udeo u vlasništvu preduzeća.

On je naveo da će najveći broj preduzeća koja su sada u određenim fazama privatizacije privremeno postati vlasništvo države, po osnovu konverzije potraživanja u pravo vlasništva.

Država je sada najveći poverilac preduzeća koja treba da budu privatizovana, podsetio je Radulović i dodao da sva ta preduzeća imaju imovinu čija je vrednost manja od njihovih obaveza, što znači da je država izgubila sav kapital u njima.

Prema njegovim rečima, kada počne primena novog Zakona o privatizaciji, preduzećima koja traže nove vlasnike upravljaće privatizacioni upravnici, koji će za savestan rad garantovati svojom imovinom.

Te poslove će, kako je dodao, moći da obavljaju i sadašnji direktori preduzeća koji su dobro radili.

Radulović je ocenio da će uspešnosti privatizacije doprineti i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, s obzirom na to da će novi vlasnici preduzeća postajati i vlasnici zemljišta koje koriste ta preduzeća.

Ministar je objasnio da će se privatizacija ubuduće sprovoditi prodajom kapitala, a izuzetno prodajom imovine, dok će, ukoliko nema kupaca za ponuđenu firmu, biti sprovođen postupak restrukturiranja po pravilima unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Prodaja kapitala i plan restrukturiranja, kako je predložilo Ministarstvo privrede, može se sprovoditi dokapitalizacijom, zajedničkim ulaganjima, kupovinom kapitala i poveravanjem upravljanja uz podelu dobiti, ukazao je Radulović.

Do sada je prodaja društvenog i državnog kapitala obavljana aukcijama, tenderima i na berzi, podsetio je on i naglasio da će odluku o načinu privatizacije donositi Ministarstvo privrede, a na predlog Agencije za privatizaciju, dok će Vlada odlučivati o preduzećima koja su od posebnog interesa za državu.

Prema njegovim rečima, kupac kapitala neće moći da bude domaće pravno lice koje posluje u društvenom vlasništvu, kao ni fizičko lice koje se pokazalo kao nesavestan vlasnik ranije privatizovanih preduzeća, koje je osuđivano, ili se protiv njega vodi sudski proces zbog počinjenih krivičnih dela.

U nadmetanju za kupovinu preduzeća u Srbiji, takođe, neće moći da učestvuju ni strana pravna lica kojima upravljaju domaća pravna i fizička lica, kao ni ona sa of-šor destinacija, istakao je ministar.

Radulović je objasnio da će izmenama i dopunama Zakona o stečaju biti omogućen automatski stečaj, kao i da će stečajni upravnici dobiti šira ovlašćenja, pri čemu će biti ukinuta Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, a osnovana Komora stečajnih upravnika.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.11.2013.