Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2013. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA: • Viškova, manjkova, otpisa i rashoda

• NAKNADA ZARADE ZA BOLOVANJE PREDUZETNIKA

• NAKNADA ZARADE ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA KOJE SE ISPLAĆUJE NA TERET ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

• PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O PDV

• USVOJENI I SPROVEDENI PLAN REORGANIZACIJE KAO OSNOV ZA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE U SLUČAJU STEČAJA PORESKOG OBVEZNIKA

Izvor: Paragraf Lex