Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST OSLOBOĐENJA UDRUŽENJA OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA POKLON NA PRIMLJENU DONACIJU - Zakon o porezima na imovinu: član 14
  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA DOBIT PO ODBITKU KADA REZIDENTNO PRAVNO LICE PLAĆA NAKNADU NEREZIDENTNOM OBVEZNIKU PO OSNOVU IZVRŠENE USLUGE KOJA NEMA KARAKTER AUTORSKE NAKNADE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: PRAVO ZAPOSLENOG NA OSNOVNU ZARADU U VISINI MINIMALNE ZARADE I DODATKE NA PLATU U SLUČAJU KADA JE OSNOVNA PLATA MANJA OD MINIMALNE - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 2
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: VREDNOVANJE PRAVA NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU SMENSKOG RADA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 5 stav 1
Izvor: Paragraf Lex