Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE: Rok za primedbe 28. 11. 2012. godine


Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke sa Prilogom 1 - Izveštaj o procesu interne procene adekvatnosti kapitala banke http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/nacrti/20121121_upravljanje_rizicima.pdf (ONLINE) pripremila je stručna grupa iz Sektora za kontrolu poslovanja banaka.
Komentari i sugestije na pripremljeni Nacrt Odluke mogu se dostaviti, najkasnije do 28. novembra 2012. godine, na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs ili u pisanoj formi na adresu: Narodna banka Srbije, Kabinet guvernera, Kralja Petra broj 12.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 21.11.2012.