Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE: Odluka o korišćenju budžetskih sredstava, Program mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela


Vlada AP Vojvodine, na sednici kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, donela je Odluku o korišćenju budžetskih sredstava za predfinansiranje i finansiranje projekata za čiju su realizaciju obezbeđena sredstva iz fondova Evropske unije. Za ove potrebe raspodeljeno je 47,9 miliona dinara prema lokalnim samoupravama koje sa partnerima, u okviru prekogranične saradnje, započinju realizaciju IPA projekata u opštinama Alibunar, Beočin, Vrbas, Žabalj, Irig, Kanjiža, Novi Kneževac, Stara Pazova, Čoka.

Preko Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj naučnim institucijama čiji su IPA projekti prihvaćeni biće raspodeljeno 32,1 milion dinara, u skladu sa poslednjim rebalansom pokrajinskog budžeta.

Vlada Vojvodine prihvatila je i Predlog rešenja o utvrđivanju Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela u Vojvodini. U okviru Programa, koji je sačinio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, predviđene su četiri aktivnosti koje treba da doprinesu bržem razvoju sela u našoj Pokrajini. Reč je o sufinansiranju radova i izradi projektne dokumentacije u oblasti vodosnabdevanja, potom u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja fekalnih otpadnih voda, merema za unapređenje i sprovođenje poljoprivredne politike putem učešća u radu međunarodnih organizacija i održavanju tradicionalnih manifestacija. Za te namene, u 2012, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 85,7 miliona dinara.

Kako je istaknuto, u okviru Programa biće sufinansirani radovi i projekti koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata (bušenje i opremanje bunara), objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode (fabrika vode), javnih česmi, crpnih stanica, rezervoara i glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije. Takođe, biće sufinansirani radovi i projekti koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju kolektorskih vodova, crpnih stanica i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i drugo.

Na sednici prihvaćena je informacija o intervenciji robama i artiklima iz Robnih rezervi AP Vojvodine, na osnovu realizacije Programa o sufinansiranju proizvodnih pogona. Time će donacija u prehrambenim proizvodima i ogrevu biti upućena na adrese škola, mesnih zajednica, udruženja, gerontoloških centara, koji su se zahtevima obratili Vladi Vojvodine i Direkciji za robne rezerve.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 21.11.2012.