Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANA OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI: Na dnevnom redu 16 Predloga zakona


Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini, za četvrtak, 22. novembar 2012. godine, sa početkom u 11 časova.

Predsednik Narodne skupštine predložio je da Narodna skupština na ovoj sednici razmatra

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine (broj 400-3456/12 od  30. oktobra 2012. godine)

2. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-3472/12 od 30. oktobra 2012. godine)

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada (broj 43-3697/12 od 9. novembra 2012. godine)

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada (broj 43-3789/12 od 17. novembra 2012. godine)

5. Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada (broj 4-3795/12 od 17. novembra 2012. godine)

6. Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, koji je podnela Vlada (broj 43-3794/12 od 17. novembra 2012. godine)

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je podnela Vlada (broj 482-3788/12 od 17. novembra 2012. godine)

8. Predlog zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada (broj 023-3845/12 od 20. novembra 2012. godine)

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, koji je podnela Vlada (broj 400-3791/12 od 17. novembra 2012. godine)

10. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada (broj 011-3671/12 od 9. novembra 2012. godine)

11. Predlog zakona o zateznoj kamati, koji je podnela Vlada (broj 4-3670/12 od 9. novembra 2012. godine)

12. Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju, koji je podnela Vlada (broj 400-3543/12 od 2. novembra 2012. godine)

13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji je podnela Vlada (broj 011-3790/12 od 17. novembra 2012. godine)

14. Predlog zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada (broj 5-3787/12 od 17. novembra 2012. godine)

15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnela Vlada (broj 582-3792/12 od 17. novembra 2012. godine)

16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada (broj 180-3793/12 od  17. novembra 2012. godine)

17. Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine (broj 02-3490/12 od 31. oktobra 2012. godine)

18. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) (broj 02-3781/12 od 16. novembra 2012. godine)

19. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije (broj 02-3844/12 od  20. novembra 2012. godine)

20. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine (broj 02-3846/12 od 21. novembra 2012. godine).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 21.11.2012.