Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - POLOŽAJ MEĐUNARODNOG RADNOG PRAVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE I NAJVAŽNIJI MEĐUNARODNI IZVORI PRAVA
• Stručni komentar - SISTEM BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU REPUBLIKE SRBIJE
• Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE STRANOG DRŽAVLJANINA DA POLOŽI AKTORSKU KAUCIJU
• Pitanje i odgovor - PRINUDNA NAPLATA ČLANARINA PRIVREDNIM KOMORAMA I ZASTARELOST POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ČLANARINA

Izvor: Paragraf Lex