Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FAKTORINGU: Registar faktoringa započinje sa radom 22.10.2013. godine


Zakonom o faktoringu, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62/2013, dana 16. jula 2013. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, predviđeno je osnivanje Registra faktoringa koji će voditi Agencija za privredne registre, preko Registratora.

Registar je jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa.

Registar započinje sa radom 22.10.2013. godine.

Predmet evidentaranja u Registru faktoringa su podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa koja ministarstvo nadležno za poslove finansija donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring.

Na postupak evidentiranja u Registru faktoringa se primenjuje Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011).

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 21.10.2013.

<<< Nazad na ostale vesti