Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED SUDOVIMA U SLUČAJU PRIZNAVANJA, ODNOSNO NEPRIZNAVANJA PRAVA NA ISPLATU NAKNADE ZA NEISPLAĆENE RATNE DNEVNICE NA IME UČEŠĆA U RATU ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SLOBODU I BEZBEDNOST NEDONOŠENJEM I NEDOSTAVLJANJEM ODLUKE O ŽALBI NA REŠENJE O ODREĐIVANJU PRITVORA U ZAKONOM PROPISANOM ROKU - Ustav Republike Srbije: član 30 stav 3
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE KOJI JE TRAJAO DEVET GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA PODNOSIOCA USTAVNE ŽALBE NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED SUDOVIMA - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
• Viši sud u Pančevu: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA DOSUĐENJE NOVČANE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG KRATKOTRAJNOG STRAHA KOJI JE PRETRPEO OŠTEĆENI - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
• Viši sud u Pančevu: PROCESNO OVLAŠĆENJE SUDA DA PO PRETHODNOM ISPITIVANJU ODBACI TUŽBU ZA UTVRĐENJE ZBOG NEDOSTATKA PRAVNOG INTERESA - Zakon o parničnom postupku: član 279 stav 1 tačka 6)

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti