Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA: PRAVO NA MIROVANJE DUGA IZGUBILO OKO 73.000 OBVEZNIKA


Pravo na mirovanje poreskog duga izgubilo je oko 73.000 obveznika jer nisu redovno plaćali tekuće obaveze, rečeno je agenciji Beta u Poreskoj upravi Srbije.

Uslov za mirovanje duga ispunilo je 462.956 poreskih obveznika, čiji je dug na kraju marta iznosio 326,4 milijarde dinara. Njihova obaveza, po osnovu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, bila je da redovno izmiruju tekuće obaveze.

Poreska uprava će uskoro početi kontrolu informativnih poreskih prijava o imovini vrednijoj od 35 miliona dinara. Namera je da se utvrdi ko nije podneo prijavu, a onda će poreznici početi unakrsnu proveru imovine.

Do kraja juna ove godine podneto je 3.769 prijava imovine vrednije od 35 miliona dinara.

"Na osnovu podataka iz službenih evidencija kojima raspolažemo, kao i podataka iz registara drugih nadležnih državnih organa, kao što su Republički geodetski zavod, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava carina, Uprava za sprečavanje pranja novca, lokalne poreske administracije, obavićemo kontrolu fizičkih lica koja su podnela poresku prijavu, kao i lica za koja postoji opravdana sumnja da su bili dužni da podnesu prijavu a to nisu učinili", naveli su u Poreskoj upravi.

Metoda unakrsne procene poreske osnovice koristi se za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana. U slučaju da postoji razlika između imovine i prihoda koje je ostvarilo fizičko lice, ta razlika biće oporezovana po stopi od 20 odsto.

Građani koji poseduju imovinu vredniju od 35 miliona dinara, a nisu je prijavili, ili u prijavi nisu naveli svu svoju imovinu, moraće da plate kaznu u iznosu od tri odsto tržišne vrednosti neprijavljene imovine.

Izvor: RTV, 21.8.2013.