Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


RAČUNI 950 DO 957 - NOSIOCI TROŠKOVA: • Metod obračuna zaliha po stvarnim troškovima kod masovne proizvodnje - diviziona kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva i kalkulacija vezanih proizvoda sa sporednim proizvodom •
PDV TRETMAN PROMETA USLUGA PRENOSA, USTUPANJA ILI DAVANJA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA (LICENCE ZA SOFTVER) I USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA

Izvor: Paragraf Lex