Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PLAĆANJE USLUGE SMEŠTAJA STRANOG FIZIČKOG LICA U DOMAĆEM HOTELU U STRANOJ VALUTI
PRAVNE POSLEDICE U SLUČAJU KADA SE IZ ODREDABA UGOVORA O FAKTORINGU NE MOŽE UTVRDITI DA LI JE UGOVOREN FAKTORING SA REGRESOM ILI BEZ REGRESA

Izvor: Paragraf Lex