Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TERETNA VOZILA I AUTOBUSI KOJIMA SE OBAVLJA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)
 • ODLUKA O OBAVEZI PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA MAJ I JUN 2013. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA RAZVOJ I URBANISTIČKO PLANIRANJE "URBOPLAN" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JKP "GRADSKA ČISTOĆA" NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JKP "GRADSKA TOPLANA" NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JPI "NOVI PAZAR", NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NOVOG PAZARA" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JP "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA NOVOG PAZARA" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU USTANOVLJAVANJA PRAVA SLUŽBENOSTI POSTAVLJANJA NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA NA ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O SLUŽBI PRAVNE POMOĆI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
Izvor: Paragraf Lex