Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


../../arhiva_vesti/200812.html

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: KONVERZIJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA U UDEO U NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU - Zakon o deviznom poslovanju: čl. 4 i 11
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA U OKVIRU PROJEKTA KOJI SE FINANSIRA SREDSTVIMA KREDITA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 24 i 26
  • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU SPROVOĐENJA PROJEKTA FINANSIRANOG IZ SREDSTAVA DONACIJE EU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
  • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE OD 1.9.2012. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti