Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPropisi


  •   POSEBAN   KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl.   glasnik RS", br. 75/2012)
  •   REŠENJE   O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA   NA JAVNIM POVRŠINAMA KOJE SU U ZONI ZAŠTITE ("Sl. list Grada Novog   Sada", br. 8/2011 i 30/2012)
  •   REŠENJE   O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE ŽARKA VASILJEVIĆA U NOVOM SADU   ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2012)
  •   REŠENJE   O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA U STERIJINOJ I BARANJSKOJ ULICI U NOVOM   SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2012)
  •   PROGRAM   RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA   2012. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2012, 10/2012,   22/2012, 29/2012 i 31/2012)
  •   PROGRAM   ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2012. GODINI   ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2012, 14/2012, 22/2012 i   31/2012)
  •   REŠENJE   O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA USLUGA JKP "ČISTOĆA"   KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2012 i 31/2012)
  •   REŠENJE   O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNE POLITIKE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl.   list grada Kragujevca", br. 25/2012 i 31/2012)
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti