Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Važeći Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju donela je Savezna skupština Savezne Republike Jugoslavije, na sednici Veća republika od 3. decembra 1998. godine i na sednici Veća građana od 4. decembra 1998. godine ("Službeni list SRJ", br. 60/98, 36/99 i "Službeni glasnik RS", broj 101/05).

U toku primene pomenutog zakona uočeni su problemi koji su se, pre svega, odnosili na otežano prevazilaženje tehničkih prepreka u oblasti železničkog saobraćaja, problemi u uspostavljanju međunarodnog železničkog saobraćaja, kao i razlike u načelima, pristupu i kulturi koji proističu iz važećeg Zakona u odnosu na propise Evropske unije koji regulišu železnice, tako da je zaključeno da je neophodno pristupiti donošenju novog zakona kojim će se urediti bezbednost i interoperabilnost železničkog saobraćaja, a koji će, u najvećoj mogućoj meri, biti usklađen sa relevantnim pravnim aktima Evropske unije u oblasti železničkog saobraćaja.

Prilikom izrade radne verzije ovog zakona definisani su osnovni ciljevi koji su se želeli postići tj. povećanje bezbednosti i interoperabilnosti železnice u Republici Srbiji i integrisanje srpskih železnica u železnički sistem Evropske unije.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2913-13.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 19.7.2013.