Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 25. SEDNICE II VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 18. JULA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 25. sednici II Velikog veća odlučio o 23 predmeta, u predmetima IUz-476/2011, IIIU-872/2012, IIIU-878/2012, Už-3819/2010 i Už-4460/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima Už-497/2011, Už-2024/2011, Už-2096/2011 i Už-4321/2011 nije doneo odluku

 1. U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

  - pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti člana 26. stav 3. i člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Službeni glasnik RS", br. 104/09). Sud je odbacio inicijative za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima člana 7. stav 2. i člana 26. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-497/2011)

 2. U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

  - u predmetu IIIU-801/2012, da je za postupanje po žalbi nadležan Viši sud u Valjevu
  - u predmetu IIIU-49/2013, da je za postupanje po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

 3. U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

  - usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1452/2010, Už-2840/2010, Už-3268/2010, Už-4247/2010, Už-4273/2010, Už-4282/2010, Už-4763/2010, Už-4888/2010, Už-5311/2010, Už-3756/2011, Už-3885/2011, Už-2129/2012, Už-3391/2013 i Už-1868/2013
  - odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-5407/2010, Už-1134/2011, Už-175/2013, Už-1578/2013 i Už-5055/2013
  - obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-2703/2012

Izvor: Vebsajt Vebsajt Ustavnog suda, 18.7.2013.