Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VAŽNO OBAVEŠTENJE O MODELIMA I OBRASCIMA AKATA PREMA ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA


Poštovani pretplatnici,

obaveštavamo Vas da su u pravnoj bazi Paragraf Lex objavljeni sledeći modeli i obrasci u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama i to:

  1. Modeli standardnih obrazaca oglasa o javnim nabavkama koje je pripremila Uprava za javne nabavke u skladu sa Prilogom 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012) i kojima možete pristupiti:
  2. Modeli konkursnih dokumentacija za otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak i postupak javne nabavke male vrednosti, u skladu sa članom 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012), koje je objavila Uprava za javne nabavke i kojima možete pristupiti kroz tip dokumenta MODELI u rubrici "Sudski i drugi postupci - Upravni postupak", podrubrika "Javne nabavke".
  3. Redakcijski priređeni modeli za pokretanje i vođenje postupaka javnih nabavki prema Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012) kojima možete pristupiti kroz tip dokumenta MODELI u rubrici "Sudski i drugi postupci - Upravni postupak", podrubrika "Javne nabavke".

Redakcija će nastaviti da objavljuje modele i obrasce sa vebsajta Uprave za javne nabavke kao i da priređuje redakcijske modele akata prema Zakonu o javnim nabavkama, kako bi se pretplatnicima omogućio sveobuhvatan pristup i korišćenje akata iz oblasti javnih nabavki i izbora modela akata prema sopstvenim potrebama.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 18.7.2013.