Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNOVA, EVROPSKA DIREKTIVA U OBLASTI JAVNIH NABAVKI PREDVIĐA POJEDNOSTAVLJIVANJE PROCEDURA, MANJU ADMINISTRACIJU, POVEĆANJE EFIKASNOSTI I KONTROLE, ALI I UVOĐENJE ELEKTRONSKIH NABAVKI


Kako je Tanjugu kazao direktor Agencije za javne nabavke Slovenije Sašo Matas, koji je bio i član tima za rad na Direktivama, jedna od najvažnijih novina je jačanje regulatornog tela, povećanje monitoringa, a samim tim i izraženija borba protiv korupcije.

Kada je reč o efektima Direktive na Srbiju, Matas je naveo da će verovatno doći do novih postupaka, a prvi put je u tolikoj meri istaknuta borba protiv korupcije.

Osim toga, Direktive će doprineti povećanju ekonomičnosti javne potrošnje, ali će omogućiti ponuđaču da bolje koriste javne nabavke za podršku društvenim ciljevima.

Matas je kazao da su, takođe, novi elementi Direktive sprečavanje konflikta interesa, ali i nove vrste postupaka - konkurentni postupak sa pregovaranjem i partnerstvo za inovacije.

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović je kazao da javne nabavke u evropskim zemljama čine 18 odsto BDP i predstavljaju važan instrument za ostvarivanje strateških ciljeva iz dokumenta "Evropa 2020", u domenu stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, podsticanja inovacija, ekološkog razvoja, ali i instrument za razvoj unutrašnjeg tržišta, jačanje malih i srednjih preduzeća, podsticanje zapošljavanja i kvaliteta usluga javnog sektora.

Direktive, prema njegovim rečima, unose nekoliko novina, među kojima su pojednostavljivanje procedura i manja administracija, sa kojom ide povećanje efikasnosti i kontrola kako povećana fleksibilnost ne bi stvarala nove mogućnosti za neregularnosti.

On je naglasio da izmene Zakona o javnim nabavkama treba da obuhvate i rešenja koja donose Direktive kako bi što efikasnije doprineli realizaciji ovih ciljeva.

Janmat je podsetio da će javne nabavke biti značajan segment pregovora u pristupu Srbije EU.

Potpredsednik Privredne komore Srbije Slobodan Samardžić je kazao da česte izmene i dopune zakona ne doprinose stabilnosti poslovanja, posebno u oblasti javnih nabavki, što za posledicu ima korupciju

On je podsetio da je vrednost javnih nabavki u 2011. godini bila 293 milijarde dinara, a 2010. godine oko 273 milijarde dinara što je oko 10 odsto BDP i ukazuje na veliki značaj ovog zakona za privredu.

Osim toga, kako je naveo, od osam ponuđača koji su se javljali na tender 2003. godine, u 2010. godini ta cifra iznosi 2,3 ponuđača, odnosno 3,2 u prvom polugodištu 2011. godine.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti