Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Objavljena dugovanja države prema privredi


Ministarstvo finansija i privrede objavilo je na sajtu spisak državnih institucija i ustanova koje kasne sa izmirenjem svojih novčanih obaveza na osnovu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012).

Prema podacima Uprave za trezor svi republički direktni korisnici sredstava izmirili su svoja dugovanja na vreme, ali su kašnjenja registrovana kod indirektnih budžetskih korisnika i na republičkom i na lokalnom nivou.

Uprava za trezor AP Vojvodine obavestila je Ministarstvo finansija da nema dugovanja pokrajinskih institucija. Podatke korisnika pokrajinskog budžeta prati Uprava za trezor AP Vojvodine, koja ima obavezu da tu informaciju dostavlja Ministarstvu finansija i privrede.

Registar Uprave za trezor evidentirao je da su budžetski korisnici u predviđenom zakonskom roku izmirili obaveze u ukupnom iznosu od 13,4 milijardi dinara, dok se kasni sa izmirivanjem 89,6 miliona dinara obaveza čime su ti korisnici prekršili zakon.

Ukupno 121 lokalna samouprava i njihovi indirektni korisnici kao i pojedini indirektni republički korisnici nisu izmirili svoje obaveze i već od danas prema njima će biti obustavljeni transferi budžetskih sredstava. Transferi sredstava iz budžeta biće obustavljeni dok se ne izmire sve preuzete obaveze prema privredi.

Podsećamo, prema odredbama novog zakona prate se dugovanja prema privredi nastala nakon 31. marta 2013. godine. Prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama državne instucije, lokalne samouprave, domovi zdravlja, škole ali i svi drugi korisnici budžetskog novca su u obavezi da izmire svoje obaveze u roku od 45 dana.

Prema podacima Uprave za trezor ukupno je evidentirano 3.235 indirektnih i direktnih korisnika budžeta na republičkom nivou i 5.920 indirektnih i direktnih korisnika budžeta na lokalnom nivou. Ministarstvo finansija i privrede redovno će ažurirati i objavljivati podatke o dugovanjima i striktno će poštovati odredbe Zakona i sankcionisati bez izuzetka sve koji ga ne primenjuju čime će se uspostaviti nulta tolerancija na finansijsku nedisciplinu.

Pregled iz registra po Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama:

Republika indirektni korisnici http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/Registar%20komercijalne%20transakcije/Republika%20indirektni%20korisnici(1).pdf (ONLINE)

Lokal i škole http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/Registar%20komercijalne%20transakcije/Lokal%20i%20skole.pdf (ONLINE)

Zbirno podaci na dan 15.5.2013. http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/Registar%20komercijalne%20transakcije/Zbirno.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 21.5.2013.