Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraRUSIJA ZAUZIMA 4. MESTO NA SPISKU ZEMALJA KOJE SU POVOLJNE ZA VOĐENJE BIZNISA


Glas Rusije

Rusija zauzima 4. mesto na spisku zemalja koje su povoljne za vođenje biznisa, prema najvećoj svetskoj audit kompaniji KRMG.

Ukupno je u istraživanju učetvovalo 14 najvećih privreda sveta. Od razvijenih zemalja najbolji rezultat je pokazala Velika Britanija, a najgore je nastupio Japan.

Prvi put u istraživanja su bile uključene 4 zemlje grupe BRIKS – Rusija, Brazil, Indija i Kina.

Kao polazište za poređenje uzeta je ekonomija SAD. Dalje se utvrđivalo koliko je jeftinije ili skuplje voditi biznis u drugim zemljama.

I ovde su novajlije pokazale vrlo dobre rezultate. Ispostavilo se da najpovoljnije uslove nudi Kina (jeftinije skoro za 26%), i Indija (25%).

Na trećem mestu je Brazil (21%). Rusija zaostaje za trojkom lidera sa minimalnom razlikom – voditi biznis u Rusiji povoljnije je nego u SAD skoro za 20%.

Zemlje BRIKS su bile uključene zato što one igraju važnu ulogu u svetskoj ekonomiji i privlače ogroman deo investicija. Mnoge velike svetske kompanije suočavaju se sa raznim teškoćama, naročito kada rade po čitavom svetu, uključujući zemlje BRIKS. J

Jedan od takvih izazova stastoji se u tome da se radi u raznim zemljama, upravlja rizicima i uvećava čist profit bez konflikata. Kako bi se s tim u vezi donosile odmerene odluke o investiranju, kompanije moraju da imaju mogućnost poređenja uslova vođenja biznisa u raznim zemljama. Upravo zato uključivanje zemalja BRIKS u ovaj spisak omogućava da se dobije najpoptunija slika.

Autori istraživanja ocenili su troškove za vođenje biznisa, kao i demografsku situaciju u raznim zemljama, obrazovanje, postojanje kvalifikovanih saradnika.

Posebna pažnja je poklonjena aspektima kao što su inovacije, infrastruktura, ekonomska konjuktura, osobenosti zakona, cena i kvalitet života.

To da Rusija postaje privlačna za biznis danas ističu mnogi eksperti. To se vidi na primeru promene odnosa američkih biznismena prema Rusiji. Biznis iz SAD vidi ovde velike mogućnosti.

Među glavnim prednostima Rusije eksperti KPMG navode nivo plata i troškove za energente.

Rusija je u poslednje vreme napredovala u procesu formiranja informacionog društva, ističe ruski analitičar Ana Abramova.
Izvor: B92

<<< Nazad na ostale vesti