Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJEDNA OD VODEĆIH SVETSKIH KREDITNIH AGENCIJA DODELILA JE ENERGETSKOJ KOMPANIJI EFT GROUP NAJVIŠI KREDITNI REJTING


Rejting je dodeljen na osnovu poslovnih rezultata u 2011. godini i ukupnog stanja u ovoj firmi.

"EFT Group po oceni Dun & Bradstreet spada u kompanije prve kategorije, koje za kreditore predstavljaju najmanji mogući rizik poslovanja. Ovo je za nas potvrda dobrog upravljanja kompanijom u teškim vremenima", kazao je finansijski direktor EFT Group Urs Jakob.

U EFT ističu da je vest posebno važna jer dolazi u vreme opšte kreditne krize.

"EFT je primarno trgovac električnom energijom, koji posluje na volatilnom i veoma konkurentnom tržištu. Pored toga kompanija razvija svoje investicione projekte u Bosni i Hercegovini, zemlji koja se smatra visoko rizičnom za investiranje. Iako je 2011. godina bila veoma teška za gotovo sve kompanije u energetskom sektoru, način i brzina kojom smo se konsolidovali bila je ključna za ovako pozitivan kreditni rejting. Poslovanje EFT u regionu danas se najvećim delom finansira iz kredita prvoklasnih svetskih banaka, poput Credit Suisse. Ovo je pokazatelj da Evropsko tržište kapitala i dalje može da prepozna potencijal za novu vrednost u ovom regionu, što je osnovni preduslov za dolazak svežeg kapitala", objašnjava Jakob.

EFT Group je vodeći trgovac električnom energijom u jugo-istočnoj i centralnoj Evropi. Kompanija je u 2011. godini isporučila 41,2 milijardi kilovat časova električne energije u 20 zemalja.

<<< Nazad na ostale vesti