Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI


Primena Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) i primena Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011), u javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne samouprave, odnosno direkcijama za izgradnju kao indirektnih korisnika budžetskih sredstava i javnim preduzećima za stambene usluge, bila je tema rasprave Predsedništva Grupacije za održavanje stanova i uređenje gradskog Građevinskog zemljišta Privredne komore Srbije.

Učestvujući u radu skupa Radovan Medić iz Mininistarstva finansija i privrede Vlade Srbije izneo je šta je novo u Zakonu o javnim preduzećima, ukazao je na ukidanje upravnih odbora i uvođenje nadzornih odbora. Između ostalog on je govorio i o pravima osnivača javnih preduzeća, zatim i o godišnjim, srednjoročnim i dugoročnim planovima i poslovima. Medić je ukazao i da se očekuje donošenje pratećih akata u ovoj oblasti. Saša Novaković iz Ministarstva finansija i privrede prisutnima je govorio o Zakonu o javnoj svojini, a ukazao je i na različitosti kada je u pitanju imovina i kapital. Za prisutne je bilo posebno zanimljivo pitanje svojine javnih preduzeća.

Predsednik Poslovnog udruženja javnih preduzeća za stambene usluge i gradjevinsko zemljište Ljiljana Životić Živanović je ukazala na probleme u fuznkcionisanju javnih preduzeća na terenu. Prema njenom mišljenju poseban problem u lokalnim samoupravama predstavlja izbor članova nadzornih odbora po određenoj sturkturi i kvalifikaciji. Ona je ukazala i na postojanje previše papirologije u životu i propisima kada su u pitanju ove oblasti, a posebno je naglasila da se zbog toga nebavimo suštinskim problemima u ovoj oblasti. Prema mišljenju Ljiljane Životić Živanović tema javnih preduzeća biće veoma česta raѕsprava narednih meseci u skupštinskim klupama.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije Branimir Ljumović podvukao je, da je teško u svim mestima i svim javnim preduzećima u realnom životu ispuniti propisane uslove za članove nadzornih odbora. On je ukazao na činjenicu da je potrebno i definisati pojmove imovine i kapitala, zatim je predložio i da se dorade i preciziraju prateći propisi, na osnovu onog što se traži iz života, odnosno prakse. Ljumović je, između ostalog, ukazao na problem, kako upravljati na lokalnom nivou sa objektima koje su izgradili građani sopstvenim sredstvima, odnosno samodoprinosom. Prema mišljenju Ljumovića to će predstavljati ozbiljan problem, sve dok se ne pronađe pravo rešenje. Mnogi problemi posledica su stanja što se propisi donose bez prethodno usvojene strategije, kada su u pitanju javna komunalna preduzeća.

Učesnici sednice upoznati su i sa Platformom održavanja stambenih zgrada u etažnom vlasništvu, usvojene od strane Predsdništva Stalne konferencije gradova i opština Srbije i sa odredbama Uredbe o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, gradjenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje. U analizi je istaknuto da je sadašnji način upravljanja i održavanja zgrada u etažnoj svojini (posebno stambenih) neodrživ i da progresivno doprinosi propadanju u celini najvrednijeg kapitala pojedinaca, odnosno države (sve nepokretnosti u etažnoj svojini). Na taj način se direktno ugrožavaju životi i zdravlje građana i prevremeno amortizuju nepokretnosti. Inače, kako je istakanuto, po svom osnovnom zakonu, lokalna samouprava je odgovorna za dobro funkcionisanje propisa koji se tiču upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Rezultati dosadašnje prakse koju definiše specijalizovana regulativa, od 1995. godine, su poražavajući, odnosno lokalne samouprave nisu u stanju da realizuju obaveze iz svoje nadležnosti, koje su im dodeljene ovom regulativom.

Imajući u vidu lokalni karakter i probleme, ali i njegove izuzetne razmere, kao i njegovo progresivno povećanje i usložnjavanje, Stalna konferencija gradova i opština predlaže realizaciju prvog nužnog koraka, a to je priprema strateškog dokumenta - Platforme kojom će se oceniti aktuelno stanje, napraviti inventar postojećih inicijativa, definisati problemi i dugoročni ciljevi, a zatim pripremiti program mera iz oblasti zakonodavstva, uspostavljanja novih i jačanja postojećih institucionalnih kapaciteta, edukacije gradjanstva, realizacije pilot aktivnosti i postupnog uvođenja sistemskih promena.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 21.4.2013.