Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

23. APRIL ROK DO KADA POSLANIČKE GRUPE MORAJU DA ODREDE PREDSTAVNIKE ZA SKUPŠTINSKI ANKETNI ODBOR KOJI ĆE RADITI NA UTVRĐIVANJU NAČINA TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA


Skupštinski Anketni odbor koji će raditi na utvrđivanju načina trošenja budžetskih sredstava na Kosovu i Metohiji od 2000. do 2012. godine trebalo bi da počne da radi posle 23. aprila, do kada poslaničke grupe imaju rok da odrede svoje predstavnike u tom telu.

Skupština Srbije usvojila je 8. aprila odluku o formiranju Anketnog odbora na predlog predsednika skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, koji za Tanjug kaže da poslaničke grupe do 23. aprila treba da odrede predstavnike, posle čega će predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović zakazati prvu, konstitutivnu sednicu tog tela.

Anketni odbor treba da utvrdi i da li je državna imovina koju su koristila preduzeća u toj pokrajini otuđivana, kao i koliko je sredstava od 2000. do 2012. godine izdvajano iz republičkog budžeta, kome su dodeljivana i da li je vršena revizija.

Odlukom je predviđeno da će taj odbor činiti po jedan poslanik iz svake poslaničke grupe, čiji predsednici moraju u roku od sedam dana od stupanja na snagu odluke da odrede predstavnike svojih stranaka.

Smatraće se da Anketni odbor radi u punom sastavu ako više od polovine svih poslaničkih grupa odredi svog predstavnika.

Prvu sednicu saziva predsednik Skupštine Srbije, a do izbora predsednika Anketnog odbora njim predsedava najstariji prisutni član.

"Nakon 23. aprila predsednik parlamenta će zakazati prvu konstitutivnu sednicu Anketnog odbora, verujem u veoma kratkom roku, na kojoj će biti izabran predsednik", pojasnio je Drecun dalju proceduru i dodao da je potrebno da osam poslaničkih grupa odredi predstavnike da bi to telo moglo da bude formirano.

Do sada je, prema njegovim rečima, toliko poslaničkih grupa i odredilo svoje predstavnike.

On je podsetio da Anketni odbora ima rok od 120 dana da završi posao i predloži parlamentu mere.

Zadatak Anketnog odbora će, pored ostalog, biti da sagleda stanje u oblasti trošenja sredstava budžeta Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, utvrdi način trošenja tih sredstava, da li su ona namenski trošena i da li su svima bila pod jednakim uslovima dostupna, uz poseban osvrt na podzakonske akte i kriterijume za raspodelu tih sredstava u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne politike, kulture, infrastrukture, lokalne samouprave, telekomunikacija…

"Ja sam imam poprilično dobru dokumentaciju koja upućuje na snažne indicije da je ipak bilo nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava od 2000. do 2012. godine. To ću predati predsedniku i očekujem da će Anketni odbor odgovoriti nameni zbog koje je i formiran", poručio je Drecun, koji je poslanik SNS.

Ispred te stranke, kako je naveo Drecun, biće imenovan neko ko ima dosta iskustva u takvom načinu rada.

Među zadacima tog tela biće i utvrđivanje da li su sredstva budžeta za izgradnju saobraćajne, komunalne, poslovne i stambene infrastrukture upotrebljena prema utvrđenim planovima, način vršenja kontrole nad protokom robe na teritoriju Kosova, da li je postupak javnih nabavki i izvođenja radova sprovođen u skladu sa zakonom i drugim propisima…

Izvor: Tanjug