Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: • Sticanje akcija ciljnog društva kroz statusnu promenu pripajanja •

Izvor: Paragraf Lex