Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA AVIONA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2008, 2/2011 i 33/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA HELIKOPTERA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2008 i 33/2013 - dr. pravilnik)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012 i 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012 i 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNE USLUGE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012 i 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO - BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012 i 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA "PARKING SERVIS" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA "STUDIO B" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA VODE II REDA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA NASTALIH USLED FAKTIČKOG IZUZIMANJA ZEMLJIŠTA IZ POSEDA RANIJIH VLASNIKA - FIZIČKIH I PRAVNIH LICA, BEZ PRETHODNOG VOĐENJA UPRAVNOG POSTUPKA, IZGRADNJOM GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA I DRUGIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 18/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 103/2012 i 23/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2010, 23/2012, 31/2012 i 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA MLADE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "ŠABAC" ŠABAC ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 19/2011, 17/2012 i 4/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2013)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2013)
 • PRESUDA O PRIHVATANJU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA
 • REŠENJE O ODBIJANJU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA
 • ZAPISNIK O PREGOVARANJU O USLOVIMA ZA PRIZNANJE KRIVIČNOG DELA
 • ZAPISNIK O PREGOVARANJU O USLOVIMA ZA PRIZNANJE KRIVIČNOG DELA
 • ZAPISNIK O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 36/2013 OD 19.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. GLASNIK OPŠTINE GORNJI MILANOVAC", BR. 8/2013 OD 18.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex