Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA VLADE RS 21.3.2013. GODINE: Vlada donela Uredbu o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini


Vlada RS usvojila Uredbu o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), Vlada donosi Uredbu o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u republici srbiji u 2013. godini.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini (u daljem tekstu: putnička vozila).

Podsticanje proizvodnje i prodaje se sprovodi za modele putničkih vozila čija proizvodnja i prodaja, do dana stupanja na snagu ove uredbe, nije bila predmet podsticaja od strane Republike Srbije.

Kompletan tekst uredbe možete naći na linku http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/186689/uredba_putnicka_vozila057_cyr.zip (ONLINE)

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.03.2013.