Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DVT: Da li izmenama predvideti prestanak rada sadašnjeg saziva državnog veća tužilaca i raspisivanje izbora za nove članove iz reda tužilaca


Prema zapisniku sa kolegijuma republičkog javnog tužioca, tužilaca apelacionih javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine, tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koji je održan nedavno u Beogradu, a u koji je Danas imao uvid, od tužilaca je zatraženo da daju „mišljenje na radnu verziju nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine“.

Strategijom za reformu pravosuđa koju je Ministarstvo pravde nedavno postavilo na svoj sajt, predviđaju se izmene i dopune Zakona o DVT, a u dopisu koji je Ministarstvo pravde 7. marta uputilo tužilaštvima traži se da se tužioci i zamenici javnih tužilaca „na opštim sednicama kolegijuma ili na sednicama po odeljenjima“ izjasne da li „postavljaju zahtev da se zakonskim izmenama predvidi prestanak rada sadašnjeg saziva DVT i raspisivanje izbora za nove članove iz reda tužilaca“.

„Niti jedan prigovor nije uložen na postupak izbora i izbor, kako od strane učesnika, tako ni od strane prisutnih domaćih i međunarodnih posmatrača“, piše u zaključku Kolegijuma tužilaštva.

Takođe, u tom dokumentu se naglašava i da Državno veće tužilaca nema nerešena pitanja statusa, dok zakonom predviđena procedura za pokretanje postupka odgovornosti izbornih članova DVT do sada nije pokrenuta.

Kolegijum tužilaca smatra i da „postavljanje ultimatuma u vidu neučešća predstavnika strukovnog udruženja, tj. Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca u postupku izrade nove Strategije reforme pravosuđa, i to zbog učešća predstavnika Veća, svakako ne predstavlja demokratsku tekovinu, već nelegitimni način pritiska na Državno veće tužilaca i Ministarstvo pravde“. 

Kolegijum tužilaca smatra da bi organizovanje novih izbora za stalni sastav DVT značio „uvođenje apsolutne nesigurnosti u javna tužilaštva u smislu nemogućnosti sprovođenja svih radnji koje su potrebne za primenu novog zakonodavnog okvira, te bi dalje vodile odlaganju primene tih zakona“, najmanje devet meseci, „što dovodi u pitanje sprovođenje nove Strategije reforme pravosuđa“. 

Izvor: Vesti.rs, Danas, Autor: A. Roknić