Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - RAZVOJ PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA PITANJEM DELOTVORNOSTI USTAVNE ŽALBE U SLUČAJU DUGOVA IZ RADNIH ODNOSA PO PRAVOSNAŽNIM PRESUDAMA PROTIV DRUŠTVENIH PREDUZEĆA
• Stručni komentar - ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, ZAKON O STEČAJU I ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU I UTICAJ NJIHOVIH PROCESNIH ODREDABA NA PRIMENU I TUMAČENJE NEKIH MATERIJALNIH ZAKONA, SA POSEBNOM ANALIZOM UTICAJA NA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA
• Pitanje i odgovor - NAKNADNO OSPORAVANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU OD STRANE LICA KOJA SU U TOKU OSTAVINSKOG POSTUPKA PROPUSTILI DA PO UPUTU SUDA POKRENU PARNIČNI POSTUPAK

 

Izvor: Paragraf Lex