Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTIVNOSTI RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O PREKRŠAJIMA


U novembru mesecu 2011. godine Rešenjem ministra pravde formirana je radna grupa za izradu Zakona o prekršajima. Za rukovodioca radne grupe je postavljena gospođa Jelica Pajović, tadašnji pomoćnik ministra pravde, a za njenog zamenika postavljen je vf. predsednika Višeg prekršajnog suda gospodin Zoran Pašalić. Za članove radne grupe postavljeni su predstavnici nauke (prof. dr. Nataša Mrvić Petrović), struke (Ljiljana Milić, Mirjana Tukar, dr. Mirjana Šušnjara, Milan Marinović, Vera Cvetković, Slobodan Marinković) i Viši pravni savetnik na USAID projektu za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, gospodin Branko Nikolić.

U radu radne grupe učestvovali su predstavnici resornog ministarstva Darja Koturović, sekretar radne grupe, Maja Matija Ristić i Vesna Kovačević.

Zadatak radne grupe je bio da izmeni odredbe zakona vezane prvenstveno za dostavljanje i izvršenje, ali je vrlo brzo postalo jasno da je neophodno potrebno da se menjaju i poboljšaju još mnoge druge odredbe, tako da je rad prerastao u rad na izradi teksta novog Zakona o prekršajima.

Početkom septembra meseca 2012. godine održan je sastanak sa državnim sekretarom u Ministarstvu pravde i državne uprave dr. Danilom Nikolićem, na kome je članovima radne grupe predočeno da je ocenjena neophodnost da se rad na izradi Zakona o prekršajima intenzivira i dovrši. Krajem oktobra meseca 2012. godine prezentovan je javnosti radni tekst Zakona i otpočela je javna rasprava koja je trajala mesec dana. Radna grupa je prikupila primedbe i sugestije stručne i druge javnosti, te je u toku decembra 2012. i januara 2013. godine sve razmotrila, mnoge prihvatila i ugradila u tekst. Nakon toga je usledila pravno tehničko uređivanje teksta i za očekivati je da ovakav Nacrt Zakona do kraja februara 2013. godine bude upućen Vladi Republike Srbije na dalju nadležnost, a zatim i Narodnoj skupštini na usvajanje.

Novine u radnom tekstu Zakona o prekršajima su brojne:

1. Materijalno-pravne odredbe

• Nova definicija prekršaja, bez subjektivnog elementa

• Uvođenje pojma odgovornosti za prekršaj, umesto krivice

• Preciziranje odgovornosti svih subjekata

• Izmenjen sistem prekršajnih sankcija

• Drugačije odredbe o ublažavanju kazne

• Uvođenje instituta produženog prekršaja

• Uvedene dve nove zaštitne mere a pojedine postojeće preciznije propisane

• Odredbe o maloletnicima približene odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnika.

2. Procesne odredbe

• Umesto načela utvrđivanja istine uvedeno je načelo dokazivanja, koje obavezuje stranke u postupku, a naročito podnosioca zahteva da predlažu i obezbeđuju dokaze u postupku,

• Za vođenje prvostepenog prekršajnog postupka isključivo je nadležan prekršajni sud, a za rešavanje u drugom stepenu isključiva je nadležnost sadašnjeg Višeg prekršajnog suda,

• Izmenjene odredbe o dostavljanju u pravcu proširenja kruga lica kojima se pismena mogu dostaviti, uvedeno dostavljanje elektronskim putem,

• Umesto postupka koji vode organi uprave, za prekršaje za koje je propisana kazna u fiksnom iznosu uveden je institut prekršajnog naloga,

• Prekršajni postupak se pokreće na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i na osnovu zahteva za sudsko odlučivanje povodom izdatog prekršajnog naloga,

• Izmenjene odredbe o sadržini zahteva, održavanju reda, prekidu postupka, objavljivanju presude, ispravljanju presude,

• U drugostepenom postupku izmenjene odredbe o bitnim povredama, precizirano koje se vrste odluka donose u pojedinim slučajevima, detaljnije propisana sadržina drugostepene presude.

3. Registar novčanih kazni;

4. Registar sankcija;

5. Postupak izvršenja odluke

Prekršajni sudovi će neposredno izvršavati svoje odluke, sa svim nadležnostima koje ima i osnovni sud u izvršnom postupku, sem plenidbe i prodaje imovine kažnjenog.

Izvor: Vebsajt Udrženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, 21.2.2013