Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 21. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 6. sednici odlučio o 6 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 428. stav 3. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/11), nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u "Sl. glasniku RS" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-147/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 6. stav 1. tačka 9. Odluke o auto-taksi prevozu putnika ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/09, 15/10, 47/10, 24/11 i 32/11) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6. stav 1. tač. 2. i 5. navedene odluke. Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 10. stav 1. tačka 8, člana 39. stav 1. tačka 4. i čl. 40, 47. i 50. navedene odluke. (predmet IUo-325/2009)

- utvrdio da odredba člana 39. st. 2. i 4. Pravilnika o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 58/10 i 2/11) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu navedenog pravilnika. (predmet IUo-61/2011)

III U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- usvojio žalbu u predmetu VIIIU-792/2012

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-863/2012

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-1475/2010.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 21.2.2013.