Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 21. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 6. sednici II Velikog veća odlučio o 46 predmeta, a u predmetu Už-3425/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 92 - redni broj 204 i člana 95. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja br. 110-00-249/2009-02 od 28. decembra 2009. godine. (predmet IUo-899/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-138/2010, Už-2207/2010, Už-2240/2010, Už-2461/2010, Už-2898/2010, Už-2994/2010, Už-3132/2010, Už-3239/2010, Už-3379/2010, Už-3443/2010, Už-4966/2010, Už-4984/2010, Už-5366/2010, Už-3650/2011, Už-4371/2011, Už-5757/2011, Už-6910/2011, Už-1686/2012, Už-1992/2012, Už-2043/2012, Už-2689/2012, Už-3506/2012, Už-3853/2012, Už-4263/2012, Už-4269/2012, Už-4271/2012, Už-4274/2012, Už-4586/2012, Už-6447/2012, Už-6543/2012, Už-6549/2012, Už-6561/2012, Už-6562/2012, Už-7090/2012, Už-7126/2012, Už-8074/2012, Už-9183/2012 i Už-9609/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2330/2010, Už-2736/2010, Už-4068/2010, Už-4891/2010, Už-4577/2011 i Už-4580/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 21.2.2013.