Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

POVERENIK: DO LETA MOGUĆ ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA


Srbija bi do leta mogla da dobije Zakon o zaštiti uzbunjivača - ljudi koji iznose u javnost podatke od javnog interesa, a koji ukazuju na nečije nezakonito poslovanje i korumpiranost, najavio je danas u Subotici Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

On je na okruglom stolu posvećenom izradi ovog zakona izneo utisak da su uzbunjivači najčešće do sada u Srbiji bili izloženi različitim vrstama šikaniranja, i da ih je potrebno zakonski zaštititi.

Kako je novinarima predstavio Šabić, ta zakonska zaštita bi se ogledala u tri instrumenta.

Prvi je dodeljivanje statusa uzbunjivača koji bi garantovao da ta osoba ne trpi nikakve konsekvence u sredini o kojoj se oglasio.

Drugi je krivična pretnja onome ko krši taj status,

Treći je nagrada ukoliko se tvrdnja uzbunjivača pokaže kao tačna.

 

"S obzirom na programske najave vlade i bitno promenjenu situaciju u borbi protiv korupcije, kao i razgovore koje sam vodio sa ministrom pravde, verujem da bi Srbija tokom leta mogla da dobije zakon o zaštiti uzbunjivača", rekao je Šabić.

Srbiji još nedostaje sveobuhvatni regulatorni okvir koji bi se odnosio na zaštitu uzbunjivača. Iako postoje zakonske odredbe koje se mogu tumačiti kao da predviđaju zaštitu pojedinaca koji prijavljuju nezakonite aktivnosti svojih poslodavaca, one nisu dovoljne da obezbede nedvosmislen zakonski režim i da ukinu uspostavljene zakonske rizike.

Okrugli sto, koji je održan u Regionalnoj privrednoj komori u Subotici, okupio je predstavnike medija, nevladinog sektora i privrednike, a organizovan je u okviru projekta "Zaštita uzbunjivača", koji poverenik realizuje uz podršku Ambasade Velike Britanije.

To je jedan od okruglih stolova koji se održavaju u četiri grada u Srbiji sa donosiocima propisa i predstavnicima zainteresovanih strana u nameri da se dođe do preporuka za unapređenje zaštite uzbunjivača koja bi bila zakonom regulisana.

Izvor: Tanjug