Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - VODIČ ZA IZVOZ U RUSIJU: • Rusija, najveća država na svetu, zemlja u kojoj Sunce nikada ne zalazi - kad na zapadu počne da se smrkava, na istoku sviće; sa oko 143 miliona stanovnika ona je atraktivno tržište za mnoge izvoznike širom sveta - koje su mogućnosti na tom velikom tržištu za srpske privrednike? •
• Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PRENOSA OSIGURANE SUME U KORIST REZIDENTA PO OSNOVU UGOVORA O OSIGURANJU ZAKLJUČENOG IZMEĐU STRANOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA I PRAVNOG LICA NEREZIDENTA - KORISNIKA OSIGURANJA

Izvor: Paragraf Lex