Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Viši sud u Čačku: OBAVEZA JASNOG NAVOĐENJA PRETHODNOG PITANJA U OBRAZLOŽENJU ODLUKE O PREKIDU POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 12, 215 i 361
  • Viši sud u Čačku: PODNOŠENJE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE MOTORNIM VOZILOM U JAVNOM SAOBRAĆAJU I PREKID POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 214 tačka 5)
  • Viši sud u Čačku: POSLEDICE PROPUŠTANJA TUŽENOG DA ODGOVORI NA TUŽBU U ODREĐENOM ROKU - Zakon o parničnom postupku: čl. 282 i 338
  • Viši sud u Čačku: PREKID PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG OTVARANJA STEČAJA - Zakon o parničnom postupku: član 214 tačka 5)
  • Viši sud u Čačku: PROTIVREČNOST IZMEĐU RAZLOGA PRESUDE I SADRŽINE ZAPISNIKA O IZVEDENIM DOKAZIMA - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 1
Izvor: Paragraf Lex