Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

OMBUDSMAN: PREDUGOVOROM POVREĐEN I ČLAN 58. KOJI GARANTUJE PRAVO GRAĐANA NA IMOVINU, U SKLADU SA ZAKONOM O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE


Iz saopštenja Pokrajinskog ombudsmana:

"Mešanje izvršne vlasti u rad nezavisnih institucija ne predstavlja vrednost modernog, demokratskog i evropski orijentisanog društva kojem Srbija teži. Kao i do sada, Pokrajinski ombudsman će i ubuduće braniti ljudska prava građana jer svaki građanin ima pravo da zna ko, kada i kako krši ljudska prava", piše u saopštenju.

Ombudsman je poručio da će u tom slučaju međudržavni sporazum po pravnoj snazi biti iznad zakona, ali ne može biti iznad Ustava Srbije.

U saopštenju se navodi da je predugovorom povređeno nekoliko članova Ustava Srbije, među kojima i član 58. koji garantuje pravo građana na imovinu, u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine.

Po tom članu Ustava imovina oduzeta bivšim vlasnicima, ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje.

Prekršen je i član 60. Ustava Srbije, kojim se građanima garantuje pravo na rad, kao i član 21. Ustava, kojim je propisano da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki i da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Navodi se da su predugovorom građani Srbije stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na strano pravno lice u postupku sticanja svojine i ostvarivanja prava zakupa na poljoprivrednom zemljištu.

Ombudsman je ukazuje da je povređeno i pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu garantovano u Osnovnim načelima Ustava iz člana 12, pošto u postupak zaključivanja predugovora nisu uključeni predstavnici Autonomne Pokrajine Vojvodine i jedinica lokalnih samouprava.

Povređeni su posebni režimi dobara i poseban status dobara od javnog interesa, garantovani članom 88. Ustava, zatim član 18. Ustava, kojim je garantovana neposredna primena zajemčenih ljudskih i manjinskih prava, kao i član 20. Ustava Srbije, kojim je zaštićeno pravo građana da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.

Izvor: