Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ŠESNAESTA SEDNICA ODBORA ZA PRAVOSUĐE, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU NARODNE SKUPŠTINE RS: Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je održana 20.12.2012. godine, razmatran je Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u pojedinostima


Od većeg broja amandmana koje su podneli narodni poslanici, Vlada je prihvatila šest. Odbor je, na osnovu javne rasprave i rasprave koju je vodio u načelu, utvrdio tri amandmana i predložio Narodnoj skupštini da ih usvoji.

Članovi Odbora ukazali su da bi u članu 138. Krivičnog zakonika, čije je brisanje bilo predloženo članom 13. Predloga ovog zakona, trebalo zadržati postojeći stav 3 i izvršiti njegove dopunu. Amandmanom je predloženo da se veći stepen krivičnopravne zaštite obezbedi svim sudijama, tužiocima i njihovim zamenicima i advokatima, policijskim službenicima i licima koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, imajući u vidu njihov stepen ugroženosti u poslednje vreme. Takođe se u članu 138. Krivičnog zakonika predlaže izmena postojećih kazni.

Odbor je, na zahtev pravosudnih organa, utvrdio i amandman kojim se odlaže stupanje na snagu odredaba Predloga zakona kojim se propisuju izmene u članovima 234. i 359. Krivičnog zakonika. Takođe, utvrđen je amandman kojim se povećava zaprećena minimalna kazna sa jedne na dve godine za neovlašćenu nabavku oružja, kako bi se izbegla mogućnost da se za takvo delo izriče uslovna osuda.

Odbor, kao ni Vlada, nije prihvatio nijedan amandman narodnih poslanika podnet na Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku.

Sednici je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora. 

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 20.12.2012.