Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 89. STAV 2. ZAKONA O USTAVNOM SUDU U DELU KOJI GLASI: "OSIM SUDSKE ODLUKE"


U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je na 29. sednici održanoj 20.12.2012. godine, utvrdio da odredba člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011) u delu koji glasi: "osim sudske odluke", nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-97/2012)

 

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)

Član 89

Odlukom se ustavna žalba usvaja ili odbija kao neosnovana.

Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, može poništiti pojedinačni akt osim sudske odluke, zabraniti dalje vršenje radnje ili odrediti preduzimanje druge mere ili radnje kojom se otklanjaju štetne posledice utvrđene povrede ili uskraćivanja zajemčenih prava i sloboda i odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca.

Odlukom kojom se usvaja ustavna žalba Ustavni sud će odlučiti i o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete, kada je takav zahtev postavljen.

Odluka Ustavnog suda kojom je uvažena ustavna žalba ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku.

Izvor: Redakcija, 20.12.2012.