Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

OSIM PRAVILNIKA POTREBAN I ZAKON ZA ZAŠTITU UZBUNJIVAČA


"Agencija je donela Pravilnik o zaštiti uzbunjivača koji je stupio na snagu u avgustu prošle godine i dao normativne osnove za zaštitu koja je bez zakona i dalje slaba, jer je Pravilnik ograničen samo na slučajeve korupcije", ukazala je Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, na konferenciji za novinare.

Ona je međutim podsetila da je ministar pravde nedavno najavio da će do druge polovine sledeće godine biti završen nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača, a u toku je rad na projektu izrade modela tog zakona kojim koordinira Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić.

Babićeva je naglasila da je otkrivanje slučajeva korupcije od strane uzbunjivača jedno od najefikasnijih sredstava za otkrivanje korupcije.

Ona takođe smatra da je za ohrabrivanje ljudi koji otkriju korupciju ne samo bitno da im se pruži adekvatna zastita, već i da slučajevi koji su tako otkriveni budu efikasno rešavani.

"Onome ko je u javnom interesu prijavio korupciju rešavanje slučaja je glavni motiv i satisfakcija za iskazanu hrabrost i društvenu odgovornost", istakla je Babićeva.

To, kako je navela, znači da status uzbunjivača ne može dobiti lice kojem je radni status prestao pre podnošenja zahteva, lice koje ukazuje na nezakonitosti u kojima nema elemenata korupcije ili lice koje ukazuje na zlostavljanje na radu a nema elemenata korupcije, onda se ta lica upućuju na zaštitu u sudskom postupku.

Od 38 lica koja su od Agencije tražila zaštitu 11 je dobilo status uzbunjivača, navela je Babić.

Ona je ukazala da su se tri slučaja odnosila na korupciju u oblasti kulture, po dva u zdravstvu, organima državne uprave, javnim preduzećima i po jedan u veterinarskoj ustanovi i u zatvoru.

Izvor: Tanjug