Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SKUPŠTINA VOJVODINE 28. DECEMBRA O PREDLOGU ODLUKE O BUDŽETU VOJVODINE ZA 2013. GODINU


Članovi Vlade Vojvodine su jednoglasno usvojili Predlog odluke o budžetu, kojim su predviđena ukupna sredstva od 73,75 milijardi dinara, odnosno 80,75 milijardi dinara koje uključuju predviđeno zaduživanje tokom naredne godine.

Kako se navodi u tekstu nacrtu budžeta, iznos od 7,8 milijardi dinara Pokrajina će prihodovati od zaduživanja i prodaje nefinansijske imovine.

Na prihodnoj strani predviđen je kapitalni transfer iz budžeta Srbije u iznosu od 13 milijardi dinara namenjenih izgradnji poluautoputa Novi Sad-Ruma, preko Fruške gore.

Oko 29 milijardi čine transferna sredstva iz Republike namenjene platama zaposlenih u obrazovanju, dok 9,5 milijardi čine transferi lokalnim samoupravama.

Najveći izdaci pokrajinskog budžeta za narednu godinu planirani su za kapitalna ulaganja i to u iznosu od 16 milijardi dinara, dok je sedam milijardi namenjeno za nabavku finansijske imovine radi prenosa imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za finansije raspolagaće sa 34 milijarde dinara, ali će veći deo tog novca biti iskorišten za sredstva prenesena iz budžeta Srbije za kapitalna ulaganja i obaveze RBV.

Budžet Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje iznosi 24,3 milijarde, ali je najveći deo tih sredstava strogo namenjen platama zaposlenih u ovoj oblasti.

Budžet Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj iznosiće 6,8 milijardi dinara, budžet namenjen Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu čini 5,9 milijardi dinara, a budžet Sekretarijata za privredu 1,14 milijardi dinara.

Izvor: RTV