Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

MMF PREDLAŽE EVROPSKOJ UNIJI FORMIRANJE BANKARSKE UNIJE


Taj 27-člani blok se još suočava sa velikim izazovima, uz "nastavljanje bankarske i suverene dužničke krize", ukazao je Međunarodni monetarni fond i dodao da je neophodno sveobuhvatno rešenje na nivou cele Unije, s obzirom na to da su njene banke snažno međusobno povezane.

MMF je u svojoj prvoj oceni finansijske stabilnosti tog bloka pozdravio decembarsku odluku EU o osnivanju jedinstvenog bankarskog supervizora, ali je to nazvao "samo početnim korakom" ka punoj bankarskoj uniji. Biće neophodni dalji koraci, kao što su zajednicko garantovanje bankarskih depozita, jedinstveni paket propisa za banke i zajednički fond za spasavanje banaka, ukazao je MMF.

Evropski kreatori politike nisu, međutim, previše voljni da formiraju punu bankarsku uniju jer bi to značilo da bi poreski obveznici jedne članice jednoga dana morali da spasavaju poljuljane banke neke druge članice EU, prenela je agencija AP.

Lideri ekonomski disciplinovanijih članica, kao što su Nemačka i Holandija, strahuju da bi novac njihovih poreskih obveznika mogao da bez njihovog pitanja bude iskorišćen za spasavanje banaka u slabijim članicama.

MMF obično pravi analize o finansijskoj stabilnosti za pojedinačne zemlje, ali je sada to učinio za EU u celini jer smatra da su rizici po banke tesno međusobno povezani širom 27-člnog bloka i još više u 17 članica koje koriste evro.

MMF je takođe preporučio EU da pooštri stres testove za banke kako bi se identifikovali problemi, vezani za likvidnost ili strukturnu slabost banaka.
Ta institucija, sa sedištem u Vašingtonu, takođe je pozvala EU da svoj novi stalni fond za spasavanje, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), što pre učini operativnim za dokapitalizaciju banaka. To bi donekle zaštitilo vlade od daljeg nagomilavanja dugova u slučaju da moraju da spasavaju svoje banke jer to slabi njihovu finansijsku poziciju.

Potpun izveštaj MMF o finansijskom sistemu EU još nije objavljen jer zvaničnici EU još raspravljaju o njemu, navedeno je u saopštenju MMF.

Izvor: Tanjug