Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SKUPŠTINA RS: ODBOR ZA PRAVOSUĐE USVOJIO AMANDMAN NA IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA KOJIM SE PROPISUJE DA JE ZA PRETNJE NAPADOM NA NOVINARE ZAPREĆENA KAZNA ZATVORA OD ŠEST MESECI DO PET GODINA


Odbor za pravosuđe Skupštine Srbije usvojio je amandman na izmene Krivičnog zakonika kojim se propisuje da je za pretnje napadom na novinare zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina

Ministarstvo pravde je predloženim izmenama Krivičnog zakonika tražilo da se briše ta odredba o pretnjama koje se odnose i na novinare, dok je u postojećem Krivičnom zakoniku zaprećena kazna bila od jedne do osam godina.

Odbor je amandmanom "sprečio" brisanje tog člana i u obrazloženju naveo da je u toku načelne rasprave o izmenama Krivičnog zakonika većina poslanika iznela mišljenje da tu odredbu koja se odnosi na novinare ne treba brisati, kao i da je potrebno utvrditi pojačanu krivičnopravnu zaštitu policijskih službenika, imajući u vidu njihov stepen ugroženosti u poslednje vreme.

Inače, Odbor ja najpre usvojio amandman koji se odnosio samo na predsednika Republike, vlade, članove vlade, poslanike, sudije Ustavnog suda, policijske službenike i novinare, da bi potom na predlog Nenada Konstantinovića iz DS usvojen još jedan amandman koji je uključio i sve sudije, tužioce, zamenike tužioca i advokate.

Poslanici su polemisali koje sve profesije treba da budu "zaštićene" tim članom zakona, pa su se čuli predlozi da to mogu da budu i lekari, profesori.

Poslanik SNS Vladimir Cvijan je rekao da, iako će podržati ono što većina odluči, smatra da ne treba u taj član uvrstiti novinare ili sudije USS samo zato što je javnosti to zanimljivo, jer je statistika najviše napada "zabeležila" nad radnicima EPS, GSP, kontrolore, kao i radnike koji naplaćuju parking.…

Predsednik Odbora Petar Petrović iz JS je nakon što su usvojena oba amandmana poslanicima rekao da "budu ozbiljni" i da on može da predloži da fudbalske sudije budu deo posebne zaštite, jer su u opasnosti ako dosude penal.

Odbor je utvrdio amandman kojim se odlaže stupanje na snagu odredaba tog zakona koje se odnose na novo krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo zloupotrebe službenog položaja do 15. aprila, kada one stupaju na snagu i to na zahtev pravosudnih organa budući da je u toku veći broj postupaka za postojeće krivično delo zloupotrebe službenog položaja, pa je potrebno izvršiti prekvalifikaciju dela u tim postupcima.

Odbor je usvojio amandman socijaliste Neđa Jovanovića, kojim se ograničava uslovni otpust za osuđenike koji su odslužili dve trećine kazne, a dobro su se ponašali u zatvoru, odnosno definiše ko nema pravo na obavezni otpust, dok sudija ima diskreciono pravo da o tome odlučuje.

Jovanović je objasnio da predlog vlade podrazumeva postojanje obaveznog uslovnog otpusta za osuđenike koji su odslužili dve trećine kazne zatvora tokom koje su se dobro vladali bez obzira o kojim krivičnim delima je reč, ali da to nije opravdano kada je reč o onima koji su osuđeni za teška krivična dela.

Odbor je na predlog DS utvrdio amandman kojim se povećava zaprećena minimalna kazna sa jedne na dve godine zatvora za neovlašćenu nabavku oružja, kako bi se izbegla mogućnost da se za takvo delo izriče uslovna osuda.

Izvor: Tanjug