Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO DIREKTNOG UMIŠLJAJA U RADNJAMA OKRIVLJENOG ZA KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI - Krivični zakonik: član 296 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: OPRAVDANOST PRIVREMENOG ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA KAO OSNOV ZA ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 27 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: PROCESNOPRAVNI USLOV ZA SUĐENJE OPTUŽENOM U ODSUSTVU PRE NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 304 stav 2
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA NEPOVREDIVOST FIZIČKOG I PSIHIČKOG INTEGRITETA I ZABRANE ZLOSTAVLJANJA TOKOM PRITVORA I TOKOM IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA - Ustav Republike Srbije: član 25
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED SUDOVIMA U SLUČAJU PRIZNAVANJA, ODNOSNO NEPRIZNAVANJA PRAVA NA ISPLATU NAKNADE ZA NEISPLAĆENE RATNE DNEVNICE NA IME UČEŠĆA U RATU ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST KAO SASTAVNOG DELA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U PARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI PONIŠTAJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI JE PREKINUT NAD IZVRŠNIM DUŽNIKOM KOJI SE NALAZI U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU PROPUŠTANJEM NARODNE BANKE SRBIJE DA SPROVEDE PRINUDNU NAPLATU POTRAŽIVANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: IZUZIMANJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG DISKRIMINACIJE OD PRIMENE PRAVILA PARNIČNOG POSTUPKA O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI - Zakon o zabrani diskriminacije: član 41 stav 4 i član 43
 • Vrhovni kasacioni sud: STICANJE RAZLUČNOG PRAVA U STEČAJNOM POSTUPKU UPISOM REŠENJA O IZVRŠENJU U JAVNU KNJIGU - Zakon o stečajnom postupku: član 38
Izvor: Paragraf Lex