Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Neustavna odredba Zakona o zdravstvenom osiguranju prema kojoj se pod povredom na radu ne podrazumevaju profesionalna oboljenja, kao i povrede pri dolasku i povratku sa posla


Ustavni sud je na sednici održanoj 18.10.2012. godine doneo Odluku kojom je utvrdio da odredba člana 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011 - dalje: Zakon) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Na osnovu odredbe člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 33. stav 5. Zakona prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Ova odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 110 od 20.11.2012. godine.

Po shvatanju Ustavnog suda iz odredaba Ustava i potvrđenih međunarodnih ugovora proizlazi da povrede na radu, profesionalna oboljenja, kao i povrede pri dolasku i povratku sa posla predstavljaju slučajeve privremene sprečenosti za rad u kojima zaposleni ima pravo na naknadu utvrđeno odredbom člana 69. stav 3. Ustava i da pravo na naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad spada u krug prava koja su, prema odredbi člana 18. stav 2. Ustava, zajemčena Ustavom i neposredno se primenjuju s tim da se zakonom može propisati način njihovog ostvarivanja ali tako da se ni u kom slučaju ne utiče na suštinu zajemčenog prava. S druge strane, država je ratifikovanjem Konvencije međunarodne organizacije rada broj 121 o davanjima za slučaj nesreća na poslu i profesionalnih bolesti (dalje: Konvencija), preuzela obavezu da u svom zakonodavstvu propiše osigurane slučajeve ako su nastali zbog nesreća na poslu ili profesionalne bolesti navedene u članu 6. Konvencije, kao i da prema odredbi člana 7. stav 1. Konvencije propiše definiciju "nesreće na poslu" koja će sadržavati uslove u kojima se nesreća prilikom dolaska i povratka sa posla smatra kao nesreća na poslu.

Polazeći od navedenog, a imajući u vidu da je odredbom člana 33. stav 5. Zakona suprotno odredbi člana 7. stav 1. Konvencije propisano da se povredom na radu ne smatraju profesionalna oboljenja, kao i povrede pri dolasku i povratku sa posla, Ustavni sud je ocenio da je ova odredba Zakona nesaglasna sa Konvencijom, a samim tim i sa odredbama člana 194. st. 4. i 5. Ustava, prema kojima su potvrđeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava deo pravnog poretka Republike Srbije, sa kojima zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti.

Izvor: Redakcija, 20.11.2012.