Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN PROGRAM ZA PODSTICAJ PRIVREDE U AP VOJVODINI


Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin predstavio je Program za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva u AP Vojvodini.

Ovom prilikom, predstavnicima medija u Vladi Vojvodine obratili su se i pomoćnik pokrajinskog sekretara Mirjana Mundžić Krnčević i direktor Edukativnog centra Zoran Stanković.

U ovom dokumentu, koji predstavlja jedan od najcelovitijih do sada, kada je reč o rešenjima za podsticaj privrede u našoj pokrajini, predstavljeni su rezultati analiza najpoznatijih vojvođanskih privrednika i stručnjaka, elaborati najznačajnijih naučnih instituta i pojedinaca, koje su daleko stigle u prihvatnju evropskih standarda, te iskustva razvojnih, inspekcijskih i drugih institucija u domenu njihovih nadležnosti.

Pokrajinski sekretar Vasin posebno je istakao zadovoljstvo što je republička Vlada u poslednja dva meseca donela niz mera za rasterećenje privrede i poboljšanja stanja u privredi. Kako je istakao, od samog formiranja Vlade Vojvodine, Sekretarijat je radio na izradi ovog programa. Vasin je naveo da se imalo za ambiciju da ovakav celovit dokument postane kodeks ponašanja i delovanja u oblasti privrede i poslovanja u budućnosti. Takođe, pošlo se od shvatanja da se bez kvalitetne analize ne mogu očekivati efikasna rešenja, koja su opet moguća samo uz promenu svesti i strateškog pristupa, a da je kreiranja konkretnih vidova podrške privredi na kraju procesa, te podvukao sledeće:

"Nadležnost Vlade Vojvodine u oblasti privrede nije mala. Ona se ne odnosi na donošenje ključnih odluka, koje se tiču poreskih olakšica, određenih subvencija i kreacije zakona, ali ima niz nadležnosti koje nam daju za pravo da predlažemo mere i uputimo ih Vladi Republike Srbije. Sa druge strane možemo da predvidimo i niz konkretnih mera koje su u nadležnosti Vlade Vojvodine, kojima se može podstaći poboljšanje stanja u privredi, preduzetništvu i zanatstvu u AP Vojvodini".

Uz najavu javne rasprave koja će biti posvećena ovom Programu, sekretar Vasin je ukazao je na suštinu sadržaja ovog dokumenta, koji se sastoji iz tri dela. Prvi deo obuhvata ocenu stanja u privredi Srbije i analiza ekonomskog položaja AP Vojvodine u privrednom sistemu Republike Srbije. Autor materijala koji se odnosi na ocenu stanja u privredi Srbije je Nikola Pavičić, jedan od najistaknutijih privrednika u Srbiji, tvorac jednog od najuspešnijih projekata stranog ulaganja "Tarket" (bivši " Sintelon") iz Bačke Palanke, koji je sveobuhvatnom analizom stanja u privredi Srbije, na jedan kritički, objektivan i stručan način, prikazao trenutnu situaciju i predložio rešenja koja mogu biti polazni osnov za početak izlaska iz krize. Ovaj izuzetan materijal, koji je Unija poslodavaca Vojvodine uputila Pokrajinskom socijalno ekonomskom savetu, prihvatili su svi socijalni partneri u Vojvodini kao svoje viđenje. Ocena ekonomskog položaja Vojvodini u privrednom sistemu Republike Srbije je logičan sled sadržaja u ovom Programu. Analiza stanja u Republici Srbiji i AP Vojvodini odnosi se na stanje iz polovine 2012.godine. Reč je o novim rešenjima koje ova analiza nudi i koji su ponuđeni u ovom dokumentu, kao nov i atraktivana način na polju podsticaja našoj privredi.

Drugi deo, predstavlja najbitniji deo ovog dokumenta, a reč je o Programu Vlade AP Vojvodine za poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta u našoj pokrajini, koji uključuje nove strateške pravce i konkretne podsticajne mere i aktivnosti. Pokrajinski sekretarijat je na ovaj način pokušao da ukaže na potrebu promene svesti i ponašanja kao jednog od bitnih načina za poboljšanje stanja u privredi i Srbije i Vojvodine. Cilj je da se postigne suštinski oporavak privrede, a krenulo se, prema rečima resornog sekretara, od principa koji primenjuju ekonomski i privredno razvijene zemlje.

Ukupno je definisano jedanaest strateških pravaca, koje je potrebno implemetirati u privredni ambijent. Strateški pravci su usaglašeni sa modernim evropskim tokovima u privređivanju i predstavljaju najbolji putokaz za budućnost. Nedvosmislene želje za promenom svesti biće najefikasnije dokazana prihvatanjem principa da se samo kroz saradnju socijalnih partnera može doći do rešenja u korist građana, da je samo inovacijsko društvo put napretka, da je oblast ekologije i obnovljivih izvora energije najveća šansa za nova radna mesta. Strateškim pravacima je predviđeno udruživanje privrednih subjekata. Kako je sekretar Vasin istakao, privredni subjekti snažni su samo ako se udružuju, kao i da bez klastera, kooperative i udruženja nema nastupa na stranim tržištima. Javno-privatno partnerstvo viđeno je kao osnovni model unapređenja Vojvodine u budućnosti. Od republičke Vlade tražiće se da se ovakav strateški zadatak prihvati na nivou cele Republike Srbije. Putem sertifikacije biće prihvaćeni standardi EU. Vlada Vojvodine je osnovala takvu instituciju. Postoji Edukativni centar i pokrajinska administracija će jednostavno uz sve mere kojima će podstaći privredu insistirati na posedovanju znanja i sertifikata, što je uslov za naš nastup na stranim tržištima i obaveza da proizvodi budu u skladu sa traženim propisima.Strateškim pravcima predviđena je i orjentacija ka železničkom i vodnom saobraćaju sa čijom obnovom se teži ostvarivanju ekonomičnosti u transportu. Strategija je se ogleda i kroz unapređenje sistema elektronske komunikacije, a jedan je od najvažnijih vojvođanskih potencijala je i vojvođansko selo. Putem uspešnog apliciranja u fondovima EU može se zaraditi još jedan budžet, a strateški pravac zauzet je i kroz primenu reforme u borbi protiv sive ekonomije. Predlaže se jedan potpuno nov način, a to nije samo kažnjavanje nesavesnih već stimulacija savesnih poslodavaca koji ispunjavaju sve zakonske uslove i umesto primene drakonske kazne ići će se na opomenu i omogućavanje ispravke učinjene greške.

Treći deo ovog dokumenta odnosi se na konkretne finansijske i logističke podsticaje Vlade AP Vojvodine razvoju privrede, preduzetništva i zanatstva, shodno svojim nadležnostima. Finansijski podsticaji se baziraju na povoljnim kreditnim i podsticajnim linijama Razvojne banka Vojvodine, Garancijskog fonda i pokrajinskih sekretarijata, posebno Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Logistički podsticaji se odnose na podršku jačanju konkurentnosti sektora MSSP, osnaživanje uloge doživotnog učenja, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i sticanje novih znanja, podsticanje zapošljavanja i privlačenje stranih investicija, ali i davanje istih šansi domaćim investitorima.

Pokrajinski sekretar Vasin izneo ubeđenje da će Vlada Vojvodine verovatno doneti odluku na koji način će učestvovati u ovom podsticaju privrede, a to je verovatno kroz subvencionisanje kamata onim privrednim subjektima koji ispune uslove Razvojne banke Vojvodine. Tako će privrednici imati priliku da dođu do vrlo povoljnih kredita za nastavak poslovanja. Biće povoljnih mera, ali kako je naglašeno, biće postavljeni i strogi uslovi za potencijalne korisnike.

Pokrajinski sekretar Vasin istakao je važnost daljeg privlačenja stranih investicija kao dominantne aktivnosti. Do sada je bilo podsticaja za zapošljavanja, prilikom otvaranja svakog novog radnog mesta. Pokrajinski sekretar Vasin je danas najavio i dve nove mere, a to je da svaki onaj strani investitor čija investicija je veća od tri miliona evra i koji zapošljava više od 100 ljudi, Vlada Vojvodine će tom investitoru plaćati, ako je reč o braunfild investiciji, godinu dana zakupa proizvodnog prostora koji je odabrao. Ukoliko je reč o grinfild investiciji, Vlada Vojvodine će kod svakog takvog investitora snositi troškove u visini do 100.000 evra za izradu kompletne projketne dokumentacije. Uz ove dve mere biće otvoren novi mobilni telefon i specijalni šalter za strane investitore u Vladi Vojvodine. Sve subvencije biće rađene udruživanjem sa lokalnim samoupravama, jer će se na taj način dobiti više novca i značiće zajedničku odgovornost za ove programe, objasnio je resorni sekretar. Značajnu ulogu imaće i Garancijski fond. Saradnja sa stečajnim upravnicima, uređen odnos između poslodavaca i zaposlenih kao i transformacija inspekcijskih službi pri Sekretarijatu uneće novine u radu koje će se ogledati najpre kroz preventivno delovanje, pa tek posle kroz primenu kaznenih mera.Takođe Program predviđa značajne mere za oporavak tekstilnog i metalnog kompleksa, privrednih grana koje se nalaze u najtežem položaju.

Javna rasprava ovog dokumenta počinje od 20.novembra, pa do 15. decembra, i kako je rečeno, o ovom dokumentu vodiće se izuzetno široka i sveobuhvatna rasprava, a sa ciljem značajnog unapređivanja konačne verzije kroz usvajanje korisnih sugestija, primedbi i predloga. Predlog dokumenta će biti upućen na razmatranje privrednicima, asocijacijama poslodavaca, sindikatima, svim političkim strankama iz pozicije i opozicije, lokalnim zajednicama, odborima Skupštine AP Vojvodine, ministarstvima Vlade Republike Srbije i dr.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara Mirjana Mundžić Krnčević istakla je da će se Pokrajinski sekretarijat i dalje baviti politikom subvencionisanja novih radnih mesta za nove domaće i strane poslodavce u vrednosti 130.000 dinara ili 1.300 evra. Takođe i za samozapošljavanje, nakon edukacije u Edukativnom centru, takva lica imaće prednost za dobijanje podrške. Takođe, biće nastavljeni i programi pripravništva od 6 do 12 meseci, a biće nastavljen i program zapošljavanja mladih stručnjaka i pripravnika sa kompanijama kao što je to bio slučaj proletos sa Naftagasom, nastavljaju se programi na javnim radovima i saradnja sa lokalnim samoupravama na lokalnim akcionim planovima kao sa Nacionalnom službom za zapošlajvanje,a nakon usvajanja budžeta za narednu godinu možda se pojave i neke proširene mogućnosti za ovo subvencionisanje.

Direktor Edukativnog centra Zoran Stanković izneo je da u ovom centru svakodnevno na obuci do 100 ljudi. Prvenstveno se radi sa nezaposlenim licima i cilj je da oni dobiju besplatnu obuku i da steknu dodatna znanja i veštine kako bi im se omogućilo lakše zapošljavanje, te kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Edukativni centar podjednako pruža svoje usluge licima iz cele Vojvodine.Novina je podrška preduzetništvu i izvođenje obuka koje su u vezi sa subvencijama Pokrajinskog sekretarijata za privredu, pa su utoliko ove obuke značajnije. Naime polaznici sa znanjem stečenim u Edukativnom centru mogu da apliciraju na konkurse za sredstva Sekretarijata namenjena zapošljavanju. To je jedna od mogućnosti koju ovaj Centar nudi da kroz kvalitetne obuke nezaposlenima omogući da lakše dođu do radnog mesta.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 20.11.2012.