Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KAMATE:  Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 18.10.2013. godine

 

KAMATE: Nova godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare od 19.10.2013. godine

 

PRAVA I DUŽNOSTI PORESKOG INSPEKTORA KADA U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE OTKRIJE NEPRAVILNOST KOJA SE NE ODNOSI NA PREDMET KONTROLE

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti