Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

CARINSKI INSTRUKTOR


FAKTORING - BRŽA I SIGURNIJA NAPLATA POTRAŽIVANJA: Faktoring je naročito važan za izvoznike, ali i privredna društva koja vode računa o sopstvenoj likvidnosti, nude robu na odloženo plaćanje ili koja započinju posao sa novim kupcima

 

PREKOGRANIČNO KRETANJE REPARIRANE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME I OTPADNE OPREME

 

SVRSTAVANJE ALUMINIJUMSKIH FELNI ZA PUTNIČKA VOZILA PREMA CARINSKOJ TARIFI I STOPA CARINE ZA UVOZ IZ KINE

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti