Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


OSVRT NA OBAVEZU DOSTAVLJANJA "LIČNE KARTE" JAVNIH PREDUZEĆA 

POSTUPANJE NARUČIOCA U SLUČAJU KADA NE PRISTIGNE NIJEDNA PONUDA ZA JEDNU OD PARTIJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti