Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

NEMA OPRAVDANJA ZA IZUZETKE U NAPLATI POREZA


U naplati poreza među preduzećima ne bi smelo da bude nikakvih izuzetaka jer bi to poreskim obveznicima poslalo pogrešnu poruku i destimulisalo ih u plaćanju obaveza, a to bi bilo pogubno za javne finansije zemlje, ocenili su poreski stručnjaci u izjavama Tanjugu.

Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta istakao je da je, u uslovima kada Srbija ima visok budžetski deficit i kada je nivo sive ekonomije među najvišima u regionu, ispravno opredeljenje vlade da jedan od osnovnih prava konsolidacije bude bolja naplata poreza.

Prema njegovim rečima, odluke kojima bi se pojedini poreski obveznici izuzeli iz opšteg režima naplate poreza, koji podrazumeva u krajnjoj instanci i prinudnu naplatu, narušavaju tu sliku i umanjuju šanse za efikasnost programa za suzbijanje sive ekonomije.

"Pričalo se o Simpu, i odmah su se javili drugi potencijalni kandidati, ko garantuje da u narednim danima i nedeljama neće drugi obveznici po sličnom metodu i uz slične argumente izaći sa zahtevima pred vladu da se i njima oprosti određeni iznos poreza", naglasio je Ranđelović.

On je primetio da se, kada je reč o Simpu, gro njihovog poreskog duga odnosi na poreze i doprinose na plate zaposlenih, pa se, kako kaže, postavlja pitanje zbog čega bi ostali poreski obveznici u Srbiji plaćali doprinose za nekoga zaposlenog u jednoj privatnoj fabrici, naveo je on.

Ranđelović je ocenio da u slučaju Simpa za to ne postoji ekonomsko opravdanje posebno što alternativa nije gašenje tog preduzeća, već pretvaranje poreskog duga u kapital države.

Ekonomista Zoran Popov ocenio je da u naplati poreza ne bi smelo da se prave izuzeci "jer bi nastao haos u privredi, i ko bi onda mogao da osudi neko treće preduzeće koje ne plaća porez, jer bi sa istim pravom tražili da budu oslobođeni".

Kako je istakao, ne postoji opravdanje da bi se od te obaveze pravili izuzeci, a kod Simpa je jedino rešenje da se poreski dug konvertuje u vlasništvo države.

Popov je naglasio da bi privredu trebalo ojačati na drugi način i preduzeća srediti tako da ne prave gubitke i dugove.

"U sadašnjoj situaciji bila bi katastrofalna odluka da se oprosti ovim preduzećima neplaćeni porez, to bi imalo kataklizmičke posledice po javne finansije i ekonomsku situaciju u zemlji", naveo je on.

Prema rečima Popova, "nulta tolerancija" na neplaćanje poreza je termin koji je kod nas nepotrebno izmišljen jer "porez se mora platiti i tačka, kao što je normalno da se plaćaju druge obaveze".

Direktor Poreske uprave Ivan Simič izjavio je da će eventualna blokada računa velikih poreskih dužnika, kao što su Simpo i Galenika, zavisiti od odluke republičke vlade.

"Dugovi celog sistema Simpo kompanije iznose 5,7 milijardi dinara i sačekaće se odluka vlade da bi se videlo šta i kako dalje", kazao je Simič dodajući da se u slučaju Galenike čekaju dokumenta iz ministarstva.

Prema njegovim rečima, još se radi po obrascu "nulte tolerancije", što znači da će preduzeće-poreski obveznik koje nema drugačiji dogovor ili zaključak vlade, biti blokirano.

Izvor: Tanjug, 20.8.2013.