Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

NOVI ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA MIMO SUDA UMESTO DOSADAŠNJEG CENTRA ZA MEDIJACIJU


NOVI zakon o posredovanju u rešavanju sporova mimo suda na javnoj je raspravi i očekuje se da bude usvojen do kraja godine i zameni postojeći, koji je do sada dao slabe rezultate. Biće to drugi po redu zakon o medijaciji u poslednjoj deceniji, čiji je cilj da omogući građanima da dobrovoljno reše spor pregovorima. Time će se rasteretiti sudovi i ostvariti pravo na pravično suđenje u razumnom roku.

Srbija će uskoro dobiti novi zakon o rešavanju sporova pregovorima, jer stari nije dao željene rezultate. Prema postojećim propisima izvršeno samo 3.500 medijacija i u 82 odsto postignut dogovor.

U čemu je bio problem sa dosadašnjim zakonom i zašto posredovanje u Srbiji nije zaživelo, dok se u nekim zemljama tako rešava veliki broj sporova? Recimo, u oblasti Ontario, u Kanadi, samo pet odsto sporova završi na sudu, a u 95 odsto se stranke mirno dogovore, pa čak i u krivičnim predmetima!

Važeći propis iz 2005. nije dovoljno jasno propisao pravila postupka posredovanja, ni kakvo je dejstvo postignutog sporazuma. On ne reguliše adekvatno ni izbor medijatora, ni kontrolu njihovog rada. Troškovi posredovanja određuju se prema advokatskoj tarifi, što je daleko od ideje da postupak bude jeftin, dostupan i privuče što više ljudi.

Novi zakon donosi dosta novina. Postupak je usaglašen sa međunarodnim standardima, uvodi se načelo neutralnosti, a Zakon uređuje i pojam međunarodnog posredovanja. Izbor posrednika je prepušten stranama u sporu, a ako se ne sporazumeju, odrediće ga organizacija za posredovanje, sud ili drugi organ pred kojim se vodi postupak.

Postignuti sporazum mora biti sačinjen u pisanoj formi, potpisuju ga posrednik, strane u sporu i punomoćnici, ako prisustvuju. On ima snagu izvršne isprave, a potpise overava sudija ili javni beležnik. Visina troškova posredovanja biće određena prema tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, koju donosi ministar pravosuđa, a strane u sporu će moći i drugačije da se dogovore. One, recimo, mogu biti oslobođene troškova, pod uslovima propisanim zakonom, kao što posrednik može raditi bez nagrade. Sudije, ako učestvuju u postupku kao posrednici, ne mogu primati posebnu naknadu i to mogu obavljati samo van radnog vremena.

Sa novim zakonom najverovatnije biće ugašen dosadašnji Centar za medijaciju.

POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA RAD POSREDNIKA, njeno obnavljanje i oduzimanje ubuduće će voditi Ministarstvo pravde, koje će ujedno brinuti i o registru na svom sajtu. Kontrola kvaliteta rada medijatora biće pojačana, a propisani su i uslovi pod kojima se dozvola za rad posredniku može oduzeti. On, inače, mora da pohađa bar 10 sati strucnog usavršavanja.

Izvor: V. CRNJANSKI SPASOJEVIĆ , vecernjenovosti.rs